Norsk

Løgnare ting er ei kort Escape Room-oppleving utvikla av Håvard Krøvel-Velle, inspirert av TV-serien Stranger Things.

Konseptet er i utgangspunktet eit «pop up» Escape Room, ein hybrid mellom fysisk og digital løysing som kan riggast kjapt opp og ned og gjennomførast (mest) utan tilsyn i eit fysisk lokale. I denne heldigitale versjonen får du ikkje oppleve same audiovisuelle klimaks som i hybriden, men den dramatiske avsluttinga er simulert gjennom ei tilsvarande oppleving.

Du kan lese meir og sjå bilete/video her.

Står du fast? Bruk hintsystemet med gradvis avslørande hint.

English

Løgnare ting is a short Escape Room experience developed by Håvard Krøvel-Velle, inspired by the TV series Stranger Things.

The concept is originally a «pop up» Escape Room, a hybrid between a digital and physical Escape Room which can be rigged and implemented (mostly) unsupervised in a physical space. In this fully digital version you don’t get to experience the same audiovisual climax as in the hybrid, but the dramatic ending is simulated through a similar manner.

Read more and see pictures/video here.

Are you stuck? Use the hint system with gradually revealed hints.